Profil Kasubbag

KASUBBAG UMUM DAN KEUANGAN

NAMA

Anwar

GOLONGAN

III/d

NIP

196908021991031005

TTL

Meulaboh, 02 September 1969

AGAMA

ISLAM

KASUBBAG KEPEGAWAIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

NAMA

Zulfidar

GOLONGAN

III/b

NIP

1966703201998031002

TTL

Medan, 20 Maret 1967

AGAMA

ISLAM

KASUBBAG PERENCANAAN TI DAN PELAPORAN

NAMA

Iin Subandia, S.E.

GOLONGAN

III/b

NIP

197611132009042002

TTL

Takengon, 13 November 1976.

AGAMA

ISLAM